Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Dotace pro firmy (právnické osoby)

V současné době nejsou vyhlášeny žádné dotační tituly na budování dobíjecí infrastruktury (AC) pro právnické osoby působící na území ČR. Jakmile budou dotace vyhlášeny, budeme Vás informovat.

Dotace pro fyzické osoby

Přístroje e:car (ve variantě NZÚ) firmy IONT tech splňují veškeré požadavky na získání dotace poskytované programem Nová zelená úsporám spravovaným Ministerstvem životního prostředí ČR.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

O dotaci můžete zažádat sami na stránkách programu, případně ji za Vás můžeme vyřídit. Dotace se vyplácí zpětně po doložení realizace projektu.

Firma IONT tech s.r.o. je registrovaným specialistou v oblasti e-mobility.

nova-zelena-usporam

Dotace pro rodinné domy

  • Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod, maximálně 50 % způsobilých výdajů (zahrnuje např. projekční činnost, přípravu, stanici a její instalaci).
  • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.
  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.
  • Pokud žádáte zároveň o dotaci na více úsporných opatření najednou, obdržíte kombinační bonus 10.000 Kč.

Dotace pro bytové domy

  • Výše podpory je až 45 000 Kč za jednu instalovanou dobíjecí stanici, maximálně 50 % způsobilých výdajů (zahrnuje např. projekční činnost, přípravu, stanici a její instalaci).
  • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích stanic, kolik je bytových jednotek v domě.
  • Žádat mohou vlastníci stávajících bytových domů i novostaveb, společenství vlastníků jednotek i pověření vlastníci bytových jednotek.
  • Pokud žádáte zároveň o dotaci na více úsporných opatření najednou, obdržíte kombinační bonus 20-40.000 Kč + 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj).