+420 734 383 322      eshop@IONT.tech

Nabíjení elektromobilů v bytových domech a novostavbách

řeší novela stavební vyhlášky č.266/2021 Sb., které ukládá povinnost instalovat ke všem parkovacím stáním v garážích nových i rekonstruovaných bytových domů elektrické rozvody pro nabíjecí stanice elektroaut. Tato povinnost nyní platí jak pro nové bytové domy s více než deseti parkovacími místy, tak i pro rekonstruované bytové domy. 
Domy které nejsou určené k bydlení, musí splňovat podobné podmínky. Každá nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a rozvod kabelů pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.Veřejné AC nabíjecí stanice

Smysluplná podpora elektromobility ve městě spočívá v zajištění dostupné a kvalitní infrastruktury pro dobíjení v blízkosti bydliště, nebo zaměstnání. Rychlejší návratnost mají DC nabíjecí stanice, ale ty jsou určené zejména pro tranzitní dopravu. Aktuálně má nejlepší pokrytí nabíjecími stanicemi Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj. To se promítá i do počtu elektromobilů v těchto krajích. Absence veřejných nabíjecích stanic pro pomalé nabíjení odrazuje uživatele od nákupu elektrických automobilů. Města investicí do infrastruktury veřejných nabíjecích stanic hrají důležitou roli v elektromobilní revoluci. Instalací dobíjecích stanic na veřejných prostranstvích podporují zlepšení životního prostředí ve městech.  
Obecně se dá říct, že výstavbu veřejných nabíjecích stanic brzdí byrokracie a malá ochota obcí a měst pronajímat pozemky pro jejich další výstavbu. Vleklé povolovací procesy i dlouhé stavební řízení je stabilní a všeobecně známou příčinou pomalé výstavby, a to nejenom výstavby nabíjecích stanic. Pokud však rozvoj elektromobility bude pokračovat, bude nezbytné výstavbu nabíjecích stanic urychlit.
Podpora rozvoje elektromobility přitom pro samosprávy může přinést řadu výhod, ať už lokální bezemisní provoz a nižší úroveň hluku, nebo právě výše zmíněné uspokojení poptávky ze strany obyvatel.

Máte zájem o vybudování nabíjecí infrastruktury pro obyvatele? 


Více elektromobilů, méně škodlivých emisí

V dnešní době, kdy se zaměřujeme na udržitelnost a snižování škodlivých dopadů na životní prostředí, se elektromobilita stává nezbytnou součástí naší budoucnosti. Rozvoj elektromobility v městech hraje klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám a zlepšení kvality života obyvatel. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak podpořit elektromobilitu, je výstavba veřejných nabíjecích stanic ve městech.
Města jsou místem, kde se nachází většina obyvatel. To má však své nevýhody, zejména pokud jde o škodlivé emise z tradičních spalovacích motorů a hluk z provozu. Tyto emise mají závažné dopady na životní prostředí i na zdraví lidí. Zvýšené emise mají negativní vliv na kvalitu vzduchu a zvyšují riziko respiračních onemocnění. Hluk z provozu může vést k chronickým zdravotním problémům a snižovat kvalitu života obyvatel měst. 
Elektrická vozidla jsou čistá a bez emisního provozu, což znamená, že neprodukují škodlivé emise jako oxid uhličitý, dusičnany a částice, které jsou typické pro spalovací motory. Elektrická vozidla tak přispívají k lepší kvalitě ovzduší ve městech a snižují riziko zdravotních komplikací spojených s vzdušným znečištěním. Co se týče hluku, elektromobily jsou mnohem tichší než vozidla s tradičními spalovacími motory. Tím se snižuje celkový hlučnostní úroveň ve městech, což má pozitivní vliv na pohodlí a kvalitu života obyvatel. Méně hluku z dopravy tak přispívá k lepšímu spánku, koncentraci obyvatel měst.Nutnost veřejných nabíjecích stanic

Aby se elektromobilita stala běžnou a dosažitelnou volbou pro obyvatele měst, je nezbytná výstavba veřejných nabíjecích stanic. Tyto stanice umožňují elektromobilům dobíjet své elektromobily. Bez dostatečného počtu nabíjecích stanic by mohl být rozvoj elektromobility zpomalován, což by mělo negativní dopad na snižování emisí a hluku ve městech.

Města a obce by měly aktivně investovat do výstavby veřejných nabíjecích stanic a vytvářet tak infrastrukturu, která podpoří elektromobilní revoluci. Zlepšení dostupnosti nabíjecích stanic umožní více lidem přejít na elektromobily a tím přispět ke snižování škodlivých emisí a hluku ve městech.

Více elektromobilů ve městech znamená méně škodlivých emisí a nižší úroveň hluku. Tímto směrem by měla směřovat naše budoucnost, pokud chceme dosáhnout udržitelného a zdravého prostředí pro všechny obyvatele měst. Výstavba veřejných nabíjecích stanic je krok správným směrem a města by měla investovat do této důležité infrastruktury pro podporu elektromobility.


Nabíjecí stanice IONT tech pro AC veřejné nabíjení