+420 734 383 322      eshop@IONT.tech

Nabíjení firemních vozidel a příklady nákladů


Nabíjení firemních vozidel se stává stále důležitější součástí provozu firem. Růst zájmu o elektromobilitu a potřeba snížit emise přináší výzvy i příležitosti pro manažery flotil. S naším komplexním řešením nabíjení elektromobilů můžete zajistit efektivní a udržitelný provoz vašeho vozového parku.

Tento příklad ukazuje, že náklady na nabíjení mohou být výrazně ovlivněny místem nabíjení. S naším řešením nabíjení můžete snadno sledovat a řídit náklady na nabíjení jednotlivých řidičů ve vašem vozovém parku a optimalizovat tak provoz vaší firmy.

Pokud chcete zjistit více o tom, jak můžeme pomoci s optimalizací nabíjení vašeho firemního vozového parku, kontaktujte nás dnes a rádi vám představíme naše služby a možnosti.


Case study firemního nabíjení


 

Řidič A

Podmínky
Kde se pohybuje Město
Roční nájezd 40 000 km
Cena elektřiny AC doma / kancelář AC 5kW  5,80 Kč
Cena elektřiny DC dálnice DC 60 kW 18,-Kč
Cena elektřiny lokální nabíječky AC 20kW 8,-Kč
Spotřeba elektřiny odhad 25 kWh
Po kolika km obvykle nabíjí 250km

Počet nabíjení za měsíc
Doma / Kancelář AC 5 kW 5x
Dálnice DC 60 kW 5x
Lokální nabíječky AC 20 kW 4x

Délka nabíjecího cyklu
Doma / Kancelář AC 5 kW 12 hod. 
Dálnice DC 60 kW 1 hod. 
Lokální nabíječky AC 20 kW 1 hod.

Náklady
Doma / Kancelář ACC 5 kW 1740,- Kč
Dálnice DC 60 kW 5400,- Kč
Lokální nabíječky AC 20 kW 640,- Kč

Měsíční náklady na nabíjení 7780,-Kč 

Pracovní doba strávená nabíjením 9 hodin

Řidič B

Podmínky
Kde se pohybuje Mimo město
Roční nájezd 40 000 km
Cena elektřiny AC doma / kancelář AC 5kW  5,80 Kč
Cena elektřiny DC dálnice DC 60 kW 18,-Kč
Cena elektřiny lokální nabíječky AC 20kW 8,-Kč
Spotřeba elektřiny odhad 25 kWh
Po kolika km obvykle nabíjí 250km

Počet nabíjení za měsíc
Doma / Kancelář AC 5 kW 10x
Dálnice DC 60 kW 2x
Lokální nabíječky AC 20 kW 2x

Délka nabíjecího cyklu
Doma / Kancelář AC 5 kW 12 hod. 
Dálnice DC 60 kW 1 hod. 
Lokální nabíječky AC 20 kW 1 hod.

Náklady
Doma / Kancelář ACC 5 kW 3480,- Kč
Dálnice DC 60 kW 2160,- Kč
Lokální nabíječky AC 20 kW 320,- Kč

Měsíční náklady na nabíjení 5960,-Kč 

Pracovní doba strávená nabíjením 4 hodiny

Nabíjení firemního vozu domaNabíjení domáci nabíječkou


Měření "průkaznou informací z chytrého zařízení" - např. wallbox s elektroměrem.

Podle skutečné ceny


Nebo dle skutečné ceny a měřené spotřeby. Pozor na měřidlo - musí se jednat o tzv fakturační elektroměr ve stnici, tj. měřidlo třídy A (podléhá kontrole ČOI)

Wallbox


Nabíjení domácí nabíječkou do služebního vozu je ošetřeno zákonem o dani z příjmu, paušální saznou 6 Kč za kWh. Příjem zaměstnance není daňovým příjmem.

Cena PHM u zaměstnanců

je dána vyhláškou č. 467/2022 Sb. jsou stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům pro rok 2023.

Elektřina

8,20 Kč / kWh

Nafta

44,10 Kč / l

Natural 95

41,20 Kč / l

Nabíjení na pracovišti


Nabíjení elektromobilů na pracovišti, často označované jako "workplace charging," přináší řadu výhod pro firmy i zaměstnance. Zde jsou některé hlavní výhody tohoto přístupu:

 • Nabíjení na pracovišti podporuje zaměstnance, kteří vlastní elektromobily, a motivuje je k přechodu na udržitelnější způsob dopravy. 
 • Nabíjení na pracovišti umožňuje zaměstnancům rozšířit dojezd svých elektromobilů. To může být užitečné, pokud mají delší pracovní cestu nebo pokud potřebují vozidlo k pracovním cestám během dne.
 • Firma může mít kontrolu nad cenou elektřiny, což může vést k nižším nákladům na nabíjení ve srovnání s veřejnými nabíjecími stanicemi. Některé firmy také nabízejí zaměstnancům výhodné sazby pro elektřinu pro nabíjení na pracovišti.
 • Nabíjení elektromobilů na pracovišti může posílit pozitivní image firmy. Ukazuje, že firma dbá na udržitelnost a inovace.
 • Nabíjení na pracovišti může být vnímáno jako benefit pro zaměstnance a přispět k jejich spokojenosti. To může mít pozitivní vliv na angažovanost zaměstnanců.
 • Firma může využít své solární panely na střechách budov pro nabíjení elektromobilů, což může snížit náklady a zvýšit udržitelnost provozu.
 • Firma může efektivně spravovat nabíjení své flotily vozidel a sledovat spotřebu energie pro účely správy nákladů.
 • Splnění regulačních požadavků. Firmy budou povinny nabízet nabíjení elektromobilů na pracovišti jako součást udržitelné mobility.Odpis nabíjecí stanice

 • Považuje se za příslušenství vozidla, bylo-li dodáno s vozem. 
 • Jde o samostatnou movitou věc, bylo-li koupeno samostatně. 
 • Jedná se o součást nemovité věci, je-li pevně spojen s budovou (technické zhodnocení).

Cena elektřiny

 • Dle zvoleného tarifu a vyúčtování.

Účtování elektřiny spotřebované vozidlem 

Při řízení vozového parku elektromobilů je transparentní účtování spotřeby elektřiny klíčové pro spravedlivé a efektivní náklady. Náš systé vám toho umožňují dosáhnout a zajistit, že platíte za elektřinu správně a na základě skutečné spotřeby. 

Jak to funguje?
 • Chytrá zařízení pečlivě monitorují spotřebu elektřiny vašich vozidel. Tyto údaje jsou základem pro výpočet nákladů na elektřinu.
 • Vypočítáte spotřebu elektřiny na základě VTP..
 • Cena elektřiny na základě prokázání chytrým systémem nebo paušálem dle ZDZP. 
 • Kniha jízd, smluvní ujednání a km se neřeší, pouze se dodaňují jako NP. 
 • Pokud nabíjí zaměstnanci firemní elektromobily domácím wallboxem s průkaznou informací. 


Požární bezpečnost 

Pro správce vozového parku elektromobilů je zajištění požární bezpečnosti nezbytné a nesmí být opomíjeno. S příchodem nové směrnice z roku 2024, která upravuje požární bezpečnost při provozu elektromobilů, včetně jejich umístění v hromadných garážích, je toto téma více než aktuální.

V současné době je možné instalovat nabíjecí stanice do garáží bez omezení, za předpokladu, že splňují požadavky elektro revize. To je důležitý krok směrem k podpoře elektromobility


Stav nyní: 
Garáž nad 30 vozidel – EPS nebo lokální detekce požáru. 
Garáž nad 60 vozidel – EPS, SHZ, požární větrání, oddělení rozvaděčů, požární potrubí. 

Návrh: 
Garáž nad 10 vozidel – EPS, SHZ, požární větrání. 
Garáž nad 40 vozidel – EPS, SHZ ( výkonnější sprinklery), požární větrání, široké výjezdy.


Kontaktujte nás pro návrh konkrétního řešení nabíjecích stanic ve vaší firmě.